Здано черговий будинок в експлуатацію - вул. Весняна №14
Сертифікат серія ЛВ № 162180920873.
Засвідчує відповідність закінченого будівництвом обєкта.
Сертифікат виданий на підставі акта готовності обєкта до експлуатації
від 22.03.2018 р.
Дата видачі сетрифіката 2 квітня 2018 року.